Obvestila

 
 
Datum objave: 07.08.2017

Od 1. avgusta višji nekateri socialni transferji

S 1. avgustom se zvišuje denarna socialna pomoč (redna in izredna), zvišujeta se pogrebnina in posmrtnina in varstveni dodatek. Osnovni znesek mini ...

 
Datum objave: 07.08.2017

Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delod ...
IZPLAČILO PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV – JANUAR 2018


Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij                                               10.1.2018

Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin        11.1.2018

Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka                        12.1.2018

Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek   15.1.2018

Izplačilo denarne socialne pomoči                                                      19.1.2018

Izplačilo varstvenega dodatka                                                           31.1.2018