Obvestila

 
 
Datum objave: 01.09.2017

V letu 2018 otroški dodatek tudi v 7. in 8. dohodkovnem razredu

Na podlagi sprejetih izhodišč za pripravo sprememb proračuna 2018 se bodo s 1. 1. 2018 na področju otroških dodatkov končali varčevalni ukrepi, ... 
Datum objave: 07.08.2017

Od 1. avgusta višji nekateri socialni transferji

S 1. avgustom se zvišuje denarna socialna pomoč (redna in izredna), zvišujeta se pogrebnina in posmrtnina in varstveni dodatek. Osnovni znesek mini ...

 
Datum objave: 07.08.2017

Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delod ...
IZPLAČILO PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV – avgust 2017

• Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, četrtek, 10. 8. 2017
• Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, četrtek, 10. 8. 2017
• Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, petek, 11. 8. 2017
• Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, ponedeljek, 14. 8. 2017
• Izplačilo denarne socialne pomoči, ponedeljek, 21. 8. 2017
• Izplačilo varstvenega dodatka, četrtek, 31. 8. 2017

Objavljeno dne 28. julija 2017.