Obvestila

 
 
Datum objave: 07.08.2017

Od 1. avgusta višji nekateri socialni transferji

S 1. avgustom se zvišuje denarna socialna pomoč (redna in izredna), zvišujeta se pogrebnina in posmrtnina in varstveni dodatek. Osnovni znesek mini ...

 
Datum objave: 07.08.2017

Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delod ...V letu 2018 otroški dodatek tudi v 7. in 8. dohodkovnem razredu

Na podlagi sprejetih izhodišč za pripravo sprememb proračuna 2018 se bodo s 1. 1. 2018 na področju otroških dodatkov končali varčevalni ukrepi, ki jih je leta 2012 uvedel Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). Ponovno bodo uvedeni otroški dodatki v 7. in 8. dohodkovnem razredu. Otroške dodatke bo predvidoma prejelo dodatnih 45.000 otrok.


Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka.

Trenutno otroške dodatke prejema 249.000 otrok, povprečna višina pa znaša 76 evrov na otroka.

Višina otroškega dodatka se sicer določi glede na uvrstitev družine v dohodkovni razred, ki je določen v odstotku od povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v Sloveniji za koledarsko leto pred vložitvijo zahteve (tabela).

Primeri:
Dva starša z enim otrokom:
Če starša skupaj zaslužita med 1.998 € in 2.534 € se uvrstita v 7. dohodkovni razred, če skupaj zaslužita med 2.534 € in 3.060 € pa se uvrstita v 8. dohodkovni razred.

Dva starša z dvema otrokoma:
Če starša skupaj zaslužita med 2.637 € in 3.379 € se uvrstita v 7. dohodkovni razred, če skupaj zaslužita med 3.379 € in 4.079 € pa se uvrstita v 8. dohodkovni razred.

Sprejetih več ukrepov za izboljšanje položaja družin
Za izboljšanje dohodkovnega položaja družin je bilo sprejetih več ukrepov. V letu 2017 se je višina otroškega dodatka za vse otroke v 5. in 6. dohodkovnem razredu vrnila na raven pred uveljavitvijo varčevalnih ukrepov. Razširil se je tudi krog upravičenih otrok do subvencije malice in kosila. Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-C) se otroški dodatek kot dohodek pri naslednjih pravicah in subvencijah ne všteva v celoti, temveč zmanjšan za 20 % višine. V prihodnjem letu pa bodo očetje upravičeni tudi do skupno 30 dni očetovskega dopusta z očetovskim nadomestilom.


Od 1. avgusta višji nekateri socialni transferji  

S 1. avgustom se zvišuje denarna socialna pomoč (redna in izredna), zvišujeta se pogrebnina in posmrtnina in varstveni dodatek. Osnovni znesek minimalnega dohodka oziroma osnovna višina denarne socialne pomoči tako od 1. avgusta znaša 297,53 evrov (doslej 292,56). Gre za redno uskladitev na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar – junij 2017, ki je določena v Zakonu o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom.
Denarna socialna pomoč je namenjena zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje.  Uveljavite jo lahko, če dohodek na osebo ne dosega meje dohodkov, ki je zakonsko predpisana, in so hkrati izpolnjeni tudi drugi z zakonom določeni pogoji. Višina denarne socialne pomoči od 1. 8. 2017 znaša 297,53 evrov (za samsko osebo) ali največ 889,61 evrov za družino (na primer za štiričlansko družino z dvema šoloobveznima otrokoma in brez zaposlitve).
Prav tako se zvišuje varstveni dodatek. Do varstvenega dodatka je upravičena samska oseba, ki izpolnjuje druge z zakonom določene pogoje in njen mesečni dohodek ne presega 484,97 evrov (prej 476,87). Če ima samska oseba tudi lastni dohodek, se varstveni dodatek določi v višini razlike med 484,97 evrov in lastnim dohodkom,
Zvišujeta se tudi zneska pogrebnine in posmrtnine, in sicer posmrtnina od 1. avgusta znaša 297,53 evrov, pogrebnina pa 595,06 evrov.
Število prejemnikov denarne socialne pomoči je trenutno 53.558, varstveni dodatek pa prejema 15.277 oseb.
 
Povzeto po spletni strani MDDSZ
 
APLIKACIJA ZA VPOGLED V PODATKE
Da prejemniki pravic iz javnih sredstev ne bi pozabili na oddajo vloge, če jim le-ta poteče, smo pripravili aplikacijo za vpogled v podatke.
Povezava: https://emddsz.gov.si/iscsd2_vppjs/

Vpogled v podatke o priznanih pravicah iz javnih sredstev je možen na podlagi EMŠO in davčne številke, ob predhodni registraciji.

Navodila :
1.Pred prvim vpogledom v podatke se je potrebno registrirati. Registracijo izvedete s pomočjo gumba »Registriraj«.
2.Za uspešno poizvedbo vnesite vaš EMŠO in geslo, ki ste ga izbrali pri registraciji. Nato izberite gumb »Poizvedba«.
3.V kolikor ste pozabili geslo, ponovno izvedite registracijo s pomočjo gumba »Registriraj«.