Vsebina


KAM PO POMOČ, ČE IMATE TEŽAVE V DUŠEVNEM ZDRAVJU


Od julija 2009 je v uporabi nov Zakon o duševnem zdravju, ki opredeljuje nov profil koordinatorja obravnave v skupnosti (koordinator). Koordinator je namensko usposobljen strokovni delavec, ki ga za spremljanje in koordiniranje obravnave v skupnosti za posamezno osebo določi center za socialno delo. V mesecu decembru 2009 se je koordinatorka zaposlila na Centru za socialno delo Velenje in bo delovala tudi na področju centrov Mozirje in Slovenske Konjice.


Komu je namenjena?


Storitev je brezplačna, prostovoljna in je namenjena posamezniku, ki se pripravlja na odhod iz psihiatrične bolnice ali nadzorovane obravnave. Oseba pa potrebuje pomoč pri stanovanjskih oz. bivalnih razmer, podporo pri opravljanju vsakdanjih opravilih, podporo pri zagotavljanju socialnih stikov in družabnosti, urejanju življenjskih razmer in vključevanju v vsakdanje življenje. Vse poteka na podlagi načrta obravnave v skupnosti, ki ga oseba in koordinator naredita skupaj. S pomočjo načrta si oseba, glede na svoje življenjske cilje in potrebe in ob podpori koordinatorja, organizira življenje v skupnosti in dejavno izboljšuje kakovost svojega življenja. Na podlagi dogovora z osebo in v skladu s cilji, ki jih je oseba opredelila za organiziranje svojega življenja v skupnosti, koordinator predlaga člane multidisciplinarnega tima. Tim organizira in vodi koordinator za vsak posamezni primer posebej. V njem sodelujejo: stalni člani poleg koordinatorja še psihiater in socialni delavec, kot predstavnika za osebo krajevno pristojnega CSD in ostali člani kot so predstavniki nevladnih organizacij, patronažna sestra, najbližja oseba in drugi. Člani tima so se dolžni udeležiti seje na podlagi vabila.


Kako se storitev zaključi?


Storitev se zaključi v primeru, da oseba in koordinator ugotovita, da ni več potrebe po obravnave v skupnosti ali, če oseba pisno izjavi, da ne želi več te obravnave. Lahko preneha tudi v primeru, da oseba ne sodeluje pri izvajanju načrta.


KONTAKT:

Marina MARINOVIĆ, tel. št.: 898 45 38, e-mail: marina.marinovic@gov.si