Socialno varstvene storitve


Prva socialna pomoč


Prva socialna pomoč je pomoč pri prepoznavanju in opredelitvi socialne stiske in težave. Namenjena je vsakemu, ki se znajde v socialni stiski, ki prvič pride na Center ali išče pomoč v novi življenjski situaciji. Obsega oceno možnih rešitev in seznanitev upravičenca o vseh možnih oblikah socialno varstvenih storitev in dajatev, ki jih lahko uveljavi ter o obveznostih, ki so povezane z njimi. Vsebuje tudi seznanitev upravičenca o mreži in programu izvajalcev, ki nudijo socialno varstvene storitve. Gre za samostojno storitev, ki vsebuje razgovor z uporabnikom in sodelovanje v mreži izvajalcev. Dostopna je tudi ob neuradnih dnevih.


Osebna pomoč


Osebna pomoč je namenjena posamezniku, družinam ali skupini uporabnikov v socialnih stiskah ali težavah, ki omejujejo ali zmanjšujejo zmožnosti socialnega sodelovanja. Izvaja se kot svetovanje, urejanje ali vodenje z namenom, da bi posamezniku omogočili razvijanje, dopolnjevanje, ohranjanje ter izboljšanje socialnih zmožnosti.


Pomoč družini na domu


Pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu obsega varstvo in oskrbo upravičencev na domu v primeru starosti, invalidnosti in težje bolezni. Cilj je omogočiti posamezniku, da ob dodatni pomoči čim dlje ostane v domačem okolju.


Pomoč družini za dom


Pomoč družini za dom obsega strokovno svetovanje in pomoč pri urejanju odnosov med družinskimi člani ter skrbi za otroke in usposabljanje družine za opravljanje njene vloge v vsakdanjem življenju.