Varstvo otrok in družine


Varstvo otrok in družine predstavlja osrednjo dejavnost Centra. V okviru dela z družino se prepleta vrsta nalog in ukrepov, večina pa jih je vezana na izvajanje Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.

Obsega urejanje odnosov v družini, kot so preprečevanje nasilja in zaščita zanemarjenih, trpinčenih in zlorabljenih otrok, problematika starševstva in partnerstva, izdaja socialnih mnenj za sodne organe glede preživnin in stikov ter informiranje upravičencev pri uveljavitvi nadomestil za preživnine.