S 1.oktobrom 2018  je v Sloveniji začelo z delovanjem 16 območnih centrov za socialno delo, ki so nastali s spojitvijo dosedanjih 62 centrov.

Dosedanji centri niso ukinjeni, pač pa so reorganizirani v enote območnega centra.


Vlada je konec aprila sprejela pravne podlage, na osnovi katerih se bo izvajala reorganizacija dosedanjih centrov za socialno delo. Novi območni centri poslujejo tako na svojih sedežih kot tudi zunaj, v svojih enotah – na lokacijah dosedanjih centrov.


Center za socialno delo Velenje je od 1.10.2018 dalje ena izmed treh enot
Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška, ki ima sedež v Velenju, na naslovu Prešernova cesta 10, 3320 Velenje. Novoustanovljeni Center za socialno delo Savinjsko-Šaleška vključuje ob Enoti Velenje, še Enoto Mozirje in Enoto Žalec.

S strani vlade je bilo imenovanih 16 vršilcev dolžnosti direktorja novoustanovljenih centrov, ki so pooblaščeni, da do imenovanja direktorjev opravljajo naloge za pripravo delovanja centrov in organizirajo ter vodijo strokovno delo in poslovanje centrov.


Vršilka dolžnosti direktorja za območni CSD Savinjsko-Šaleška je Helena BEZJAK BURJAK.