Obvestila

 
 
Datum objave: 07.08.2017

Od 1. avgusta višji nekateri socialni transferji

S 1. avgustom se zvišuje denarna socialna pomoč (redna in izredna), zvišujeta se pogrebnina in posmrtnina in varstveni dodatek. Osnovni znesek mini ...

 
Datum objave: 07.08.2017

Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delod ...
S 1.oktobrom 2018  je v Sloveniji začelo z delovanjem 16 območnih centrov za socialno delo, ki so nastali s spojitvijo dosedanjih 62 centrov.

Dosedanji centri niso ukinjeni, pač pa so reorganizirani v enote območnega centra.


Vlada je konec aprila sprejela pravne podlage, na osnovi katerih se bo izvajala reorganizacija dosedanjih centrov za socialno delo. Novi območni centri poslujejo tako na svojih sedežih kot tudi zunaj, v svojih enotah – na lokacijah dosedanjih centrov.


Center za socialno delo Velenje je od 1.10.2018 dalje ena izmed treh enot
Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška, ki ima sedež v Velenju, na naslovu Prešernova cesta 10, 3320 Velenje. Novoustanovljeni Center za socialno delo Savinjsko-Šaleška vključuje ob Enoti Velenje, še Enoto Mozirje in Enoto Žalec.

S strani vlade je bilo imenovanih 16 vršilcev dolžnosti direktorja novoustanovljenih centrov, ki so pooblaščeni, da do imenovanja direktorjev opravljajo naloge za pripravo delovanja centrov in organizirajo ter vodijo strokovno delo in poslovanje centrov.


Vršilka dolžnosti direktorja za območni CSD Savinjsko-Šaleška je Helena BEZJAK BURJAK.