Opozorilo prejemnikov pravic iz javnih sredstev:

Od decembra 2018 vsem tistim, ki so že upravičeni do otroškega dodatka, subvencije vrtca in državne štipendije, ni več treba oddajati vlog za podaljšanje pravice.

Pravica se bo obnovila avtomatično, pristojni center za socialno delo pa bo izdal novo odločbo po uradni dolžnosti.
Na center tako pridete le v primeru, da morate sporočiti spremembo, ki vpliva na izračun pravice do otroškega dodatka in vrtca. Primeri takih sprememb so: spremembe glede dohodka, izpis otroka iz vrtca, sprememba statusa otroka, sprememba števila družinskih članov.

Obveščamo vas tudi, da so do zvišanja otroškega dodatka za primer, ko otroci niso vključeni v vrtec, upravičeni le otroci, mlajši od štirih let. V primeru, da pravice do otroškega dodatka ali subvencije vrtca še nimate, pa je za pridobitev pravice treba oddati vlogo (Enotna vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev). Prav tako morate oddati vlogo v primeru novega rojstva v družini.

POZOR – vloge za denarno socialno pomoč, varstveni dodatek, pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, subvencijo najemnine, oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev in prispevka plačila k družinskemu pomočniku je potrebno vložiti v mesecu izteka pravice.

Primer: osebi izteče pravica do denarne socialne pomoči in otroškega dodatka s 31. avgustom 2019:
• O podaljšanju pravice do otroškega dodatka bo odločal center za socialno delo po uradni dolžnosti - oseba ne vlaga vloge za podaljšanje pravice do otroškega dodatka.
• Če želi oseba od 1. septembrom 2019 dalje še nadalje prejemati denarno socialno pomoč, mora vložiti vlogo za podaljšanje pravice do denarne socialne pomoči najkasneje do 31. avgusta 2019.
 
 
Datum: 21.12.2018

Razstava likovnih del mag. Mateje Kranjc v prostorih CSD Savinjsko-Šaleška, Enota Velenje

Mateja Kranjc je bila rojena v Ljubljani. Po poklicu je učiteljica in poučuje likovno umetnost na ljubljanski osnovni šoli.

Osnovno šolo je končala v Ljubljani in z izobraževanjem nadaljevala na srednji šoli za Oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, smeri grafičnega oblikovanja. Kot grafični tehnik je po končani srednji šoli študij nadaljevala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Univerzitetni študij je končala z odliko in si pridobila naziv profesorice likovne umetnosti. Po končanem študiji na Pedagoški fakulteti v Ljubljani je na tej nadaljevala s podiplomskim magistrskim študijem in ga kot magistrica znanosti končala z odliko.

Mateja Kranjc je v magistrskem podiplomskem študiju raziskovala kako medijske grafične podobe vplivajo na otrokovo likovno oblikotvornost oziroma ustvarjalnost. Ves čas jo zanima kako se otrokova ustvarjalnost spreminja oziroma kaj je razlog da je te likovnem izražanju otrok vedno manj.

V njenih likovnih delih je občutiti željo po otroškem likovnem izrazu oziroma likovni oblikotvornosti, ki ga pri njej, v resnici že davno več ni...

Center za socialno delo Savinjsko-Šaleška, Enota Velenje se iskreno zahvaljuje ga. Mateji Kranjc za donacijo 29 likovnih del.