Poslanstvo:

 • odzivamo se na stiske ljudi
 • pomagamo ljudem, da si sami pomagajo
 • zagotavljanje osebnega in strokovnega razvoja zaposlenih
 • smo nosilec razvoja socialne dejavnosti na lokalni ravni
 • smo povezovalec med partnerji na lokalnem nivoju
 • človek s svojimi potrebami je središče naših prizadevanj
 • ljudi opremljamo z informacijami o njihovih pravicah in možnostih

 

Vizija:


Slediti nalogam, ki nam jih je zaupala država, da pomagamo ljudem v stiski do izhoda, na najbolj učinkovit, pravičen način, ki naj bo prijazen za uporabnika in odprt za predloge izboljšav.

Enota Velenje  - pomočnica direktorice

 
Valerija Kidrič, univ.dipl.socialna delavka

Vrednote katerim sledimo:

 • dolžnost pomagati v stiski
 • spoštovanje in cenjenost razlik in različnosti
 • samoodločanje posameznika
 • solidarnost
 • preseganje krivic, ki se dogajajo ljudem


Center za socialno delo Savinjsko-Šaleška je javni zavod, ki opravlja socialno varstvene dejavnosti.  Enota Velenje opravlja socialno varstveno dejavnost na območju Upravne enote Velenje za tri občine in sicer:

 

Dejavnosti centra so:

 • izvrševanje javnih pooblastil in socialno varstvenih storitev (socialna preventiva, prva socialna pomoč, pomoč družini za dom in osebna pomoč)


Druge socialne dejavnosti oz. programi:

 • Pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu