CSD Savinjsko-Šaleška, enota Velenje


ZAPOSLENI
enota VELENJE
Področje dela Telefon   E-pošta
Valerija KIDRIČ pomočnica direktorice  03 89 84 504   valerija.kidric@gov.si
Mateja REMENIH
Bernarda FRIŠKOVEC
tajništvo 03 89 84 501   gpcsd.velen@gov.si
Milena AVBERŠEK varstvo družine
(črke K, L, M, N, O  po priimku otroka)
03 89 84 516   milena.avbersek@gov.si
Aljana GOLČMAN rejništvo (črke A - Ž) 
preživnine (črke A - Ž)
03 89 84 532   aljana.golcman@gov.si
Ada SEVČNIKAR priznanja očetovstva
poročila sodiščem
izvršbe
vodenje preventivnega programa Dnevni center za otroke
03 89 84 538   ada.sevcnikar@gov.si
Gašper PLANINC skrbništvo 03 89 84 512   gasper.planinc@gov.si
Erika NOVAK varstvo odraslih in starejših  03 89 84 520   erika.n@gov.si
Irena VUČINA osebna pomoč, pomoč žrtvam nasilja, pomoč osebam v času prestajanja zaporne kazni in po prestani kazni 03 89 84 542   irena.vucina@gov.si
Darja REGVAT varstvo otrok in mladostnikov
(črke K- R po priimku otroka)
03 89 84 528   darja.regvat@gov.si
Judita PODJAVERŠEK
KRAJNC
varstvo otrok in mladostnikov
(črke A - J po priimku otroka)
03 89 84 526   judita.podjaversek@gov.si
Maja BOŽIČ varstvo otrok in mladostnikov
(črke S - Ž po priimku otroka)
03 89 84 518   maja.bozic@gov.si
Jasmina ČAVUŽIĆ  varstvo družine
(črke
P - Ž po priimku otroka)
03 89 84 534   jasmina.cavuzic@gov.si
Vanja Dina
DOBOVIČNIK
varstvo družine
(črke A - J po priimku otroka)
03 89 84 530   dina.dobovicnik@gov.si
Jerica MIKUŽ starševsko varstvo in družinski prejemki (črke A - K) 03 89 84 536   jerica.mikuz@gov.si
Silva GOSTEČNIK starševsko varstvo in družinski prejemki (črke L - Ž)
03 89 84 588   silva.gostecnik@gov.si
Breda VRENČUR
nadomešča Ana Boršnak
starševsko varstvo in družinski prejemki (črke L-Ž)
03 89 84 585   breda.vrencur@gov.si
Urška ANTLEJ pogrebnine in posmrtnine (črke A - Ž)
oprostitve plačila socialno varstvenih storitev domskega varstva in pomoči na domu (črke A - Ž)
izredne denarne socialne pomoči (črke A, B, C, Č, D, E, F po priimku vlagatelja)
03 89 84 506   urska.antlej@gov.si
Aleksandra ŠVENDA izredne denarne socialne pomoči
(črke N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž, W, Q, X po priimku vlagatelja)

otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija,  subvencija vrtca, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje (črka D po priimku vlagatelja)
03 89 84 582   aleksandra.svenda@gov.si
Maja KUKOVEC

otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija, subvencija vrtca, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje (črki P in Ž po priimku vlagatelja) 03 89 84 586    maja.kukovec@gov.si
Marjeta DOBERŠEK otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija, subvencija vrtca, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje (črke H, I, J, L, N, O po priimku vlagatelja) 03 89 84 581   marjeta.dobersek@gov.si
Mojca MIKLAVŽINA otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija, subvencija vrtca, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje (črke A, B, C, Č, E, F, G po priimku vlagatelja) 03 89 84 587   mojca.miklavzina@gov.si
Melita ACMAN

otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija, subvencija vrtca, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje (črki K in M, po priimku vlagatelja)  03 89 84 505   melita.acman@gov.si
Lidija HARTMAN
KOLETNIK

otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija, subvencija vrtca, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje (črki S in Q po priimku vlagatelja)
izredna denarna socialna pomoč (črke G, H, I, J. K, L, M po priimku vlagatelja)
03 89 84 522    lidija.hartman@gov.si
Ćaziba ĐOGIĆ otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija, subvencija vrtca, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje (črke Đ, R, Š, T, U, V, Z, W, X) 03 89 84 508   caziba.đzogic@gov.si
Melita FIJAVŽ
Katarina ROSENSTEIN

Vodenje in koordiniranje Pomoči družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu  03 89 84 589   melita.fijavz@gov.si