CSD Savinjsko-Šaleška, enota Velenje


ZAPOSLENI - enota VELENJE
Področje dela Telefon Soba E-mail
Valerija KIDRIČ
univ. dipl. socialna delavka
Pomočnica direktorice CSD Savinjsko-Šaleška, Enota Velenje 03 89 84 504 25 valerija.kidric@gov.si
Mateja REMENIH
dipl.ing. agr. in hort.
poslovni sekretar 03 89 84 500  27 gpcsd.velen@gov.si
Milena AVBERŠEK
univ. dipl. soc. del. – viš. svet.
preživnine, očetovstva, uradne evidence 03 89 84 516  32 milena.avbersek@gov.si
Aljana GOLČMAN
univ. dipl. soc. del. – viš. svet.
rejništvo 03 89 84 532  34 aljana.golcman@gov.si
Bernarda PEČEČNIK
univ.dipl. soc. del.- viš.svet.
spremljanje skrbništva, varstvo invalidov (družinski pomočnik, varstvo invalidov, znakovni jezik, osebna asistenca, komunikacijski dodatek) 03 89 84 514  43 bernarda.pececnik@gov.si
Erika NOVAK
univ. dipl. soc. del. – viš. svet.
varstvo odraslih in starejših prva socialna pomoč 03 89 84 520  35 erika.n@gov.si
Irena VUČINA
univ. dipl. soc. del. – viš. svet.
varstvo odraslih in starejših osebna pomoč, prva socialna pomoč, pomoč žrtvam nasilja, strokovna pomoč storilcem kaznivih dejanj 03 89 84 542  28 irena.vucina@gov.si
Darja REGVAT
univ.dipl. soc. del. – viš. svet.
varstvo otrok in mladostnikov, prva socialna pomoč, pomoč otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju, pomoč ogroženim otrokom 03 89 84 528  37 darja.regvat@gov.si
Judita PODJAVERŠEK KRAJNC
univ.dipl. soc. del. – viš. svet.
varstvo otrok in mladostnikov - prva socialna pomoč, pomoč otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju, pomoč ogroženim otrokom 03 89 84 526   judita.podjaversek@gov.si
Maja BOŽIČ
dipl. soc. del. - sam.svet.
varstvo otrok in mladostnikov - prva socialna pomoč, pomoč otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju, pomoč ogroženim otrokom, svetovanje ob prenehanju zakonske zveze, pomoč staršem pri varstvu in vzgoji otrok, izdajanje mnenj za zaupanje in stike, prva socialna pomoč, pomoč družini za dom 03 89 84 518   maja.bozic@gov.si
Jasmina ČAVUŽIĆ 
dipl.soc.del. - sam.svet.
varstvo družine - svetovanje ob prenehanju zakonske zveze, pomoč staršem pri varstvu in vzgoji otrok, izdajanje mnenj za zaupanje in stike, prva socialna pomoč, pomoč družini za dom 03 89 84 534   jasmina.cavuzic@gov.si
Vanja Dina DOBOVIČNIK
univ.dipl.soc.del. - sam.svet.
varstvo družine - svetovanje ob prenehanju zakonske zveze, pomoč staršem pri varstvu in vzgoji otrok, izdajanje mnenj za zaupanje in stike, prva socialna pomoč, pomoč družini za dom 03 89 84 530   dina.dobovicnik@gov.si
Silva GOSTEČNIK
poslovna sekretarka
vodenje in izvajanje postopkov starševskih dopustov in drugih pravic starševskega varstva, drugi družinski prejemki 03 89 84 588   silva.gostecnik@gov.si
Breda VRENČUR
viš. upr. del. - mentorica
vodenje in izvajanje postopkov starševskih dopustov in drugih pravic starševskega varstva, drugi družinski prejemki 03 89 84 585   breda.vrencur@gov.si
Urška ANTLEJ
univ.dipl. soc. del. - sam.svet.
socialni transferji po ZUJPS , ZSVarPre, oprostitve plačilih socialno varstvenih storitev domskega varstva in pomoči na domu 03 89 84 506   urska.antlej@gov.si
Jerica MIKUŽ
univ.dipl.soc.del. - sam.svet.
vodenje in izvajanju postopkov starševskih dopustov in drugih pravic starševskega varstva, drugi družinski prejemki
03 89 84 536
 
jerica.mikuz@gov.si
Aleksandra ŠVENDA
dipl.soc.del
socialni transferji po ZUJPS , ZSVarPre 03 89 84 582   aleksandra.svenda@gov.si
Maja KUKOVEC
dipl.org.menedžmenta
socialnih dejavnosti
socialni transferji po ZUJPS, ZSVarPre 03 89 84 586    maja.kukovec@gov.si
Marjeta DOBERŠEK
soc. del. - mentorica
socialni transferji po ZUPJS , ZSVarPre 03 89 84 581   marjeta.dobersek@gov.si
Mojca MIKLAVŽINA
organizator soc. mreže
socialni transferji po ZUPJS , ZSVarPre 03 89 84 587   mojca.miklavzina@gov.si
Melita ACMAN
tehnik storitvenih dejavnosti
socialni transferji po ZUPJS , ZSVarPre  03 89 84 505   melita.acman@gov.si
Ada SEVČNIKAR preživnine, priznanje očetovstva, PSP s povzročitelji nasilja 03 89 84 538   ada.sevcnikar@gov.si
mag. Lidija HARTMAN KOLETNIK
univ.dipl.soc.delavka
socialni transferji po ZUPJS, ZSVarePre  03 89 84 522    lidija.hartman@gov.si
Melita FIJAVŽ
univ.dipl.soc.delavka

Vodenje in koordiniranje Pomoči družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu  03 89 84 589   melita.fijavz@gov.si