CSD Savinjsko-Šaleška, skupne službe

 

DIREKTORICA: Helena BEZJAK BURJAK      tel. št. 03 777 3080
 e- naslov
   helena.b@gov.si
1.  SKUPNA STROKOVNA SLUŽBA
     
Ime in priimek
delavke
Področje dela Tel. št.   E - naslov
Ana
PLANINC

Koordinator za preprečevanje nasilja v družini - vodja interventne službe 03 777 30 66
  ana. planinc@gov.si
Marina
MARINOVIĆ

Koordinator obravnave v skupnosti 03 777 30 67
  marina.marinović@gov.si
Bernarda
PEČEČNIK
Koordinator invalidskega varstva 03 777 30 68   bernarda.pececnik@gov.si
         
2. SKUPNA SPLOŠNA SLUŽBA      
Bernarda MOHORKO
računovodstvo 03 777 30 98
  bernarda.mohorko@gov.si
Vesna REMENIH

računovodstvo 03 777 30 70
  vesna.remenih@gov.si
Mojca CEHNER

računovodstvo 03 777 30 69    mojca.cehner@gov.si
Tina MOŠKON računovodstvo 03 777 30 72   tina.moskon@gov.si
         
3. SLUŽBA ZA ODLOČANJE O PRAVICAH IZ JAVNIH SREDSTEV 
 LETNE PRAVICE
  državna štipendija, otroški dodatki
subvencija vrtca
 Darinka
ŠPACAPAN

otroški dodatek, državna štipendija, subvencija vrtca  03 777 30 64    darinka.spacapan@gov.si
Gabrijela
SIMONIČ POČIVALNIK


otroški dodatek, državna štipendija, subvencija vrtca  03 777 30 63    gabrijela.pocivalnik@gov.si
Nina
DOLINAR
otroški dodatek, državna štipendija, subvencija vrtca 03 777 30 65   nina.dolinar@gov.si
Romana
ROJŠEK
otroški dodatek, državna štipendija, subvencija vrtca 03 777 30 62   romana.rojsek@gov.si
Karmen
DRŽAN
otroški dodatek, državna štipendija, subvencija vrtca 03 777 30 61   karmen.drzan@gov.si