CSD Savinjsko-Šaleška, skupne službe

 

DIREKTORICA: Helena BEZJAK BURJAK      tel. št. 03 777 3080
 e- naslov
   helena.b@gov.si
1.  SKUPNA STROKOVNA SLUŽBA
     
Ime in priimek delavke Področje dela Tel. št.   E - naslov
Ana PLANINC,
univ. dipl.soc.del.
Koordinator za preprečevanje nasilja v družini - vodja interventne službe 03 89 84 541   ana. planinc@gov.si
Marina MARINOVIĆ
dipl.socialna delavka
Koordinator obravnave v skupnosti 03 89 84 510   marina.marinović@gov.si
2. SKUPNA SPLOŠNA SLUŽBA      
Bernarda MOHORKO
računovodja
RAČUNOVODJA VII/2 (III) 03 777 30 98
  bernarda.mohorko@gov.si
Vesna REMENIH
diplomirana ekonomistka
RAČUNOVODJA VII/1 03 777 30 70
  vesna.remenih@gov.si
Mojca CEHNER

 RAČUNOVODJA VII/2 (II)
03 777 30 69    mojca.cehner@gov.si
3. SLUŽBA ZA ODLOČANJE O PRAVICAH IZ JAVNIH SREDSTEV 
 LETNE PRAVICE
   Otroški dodatek, štipendije,...
 Darinka ŠPACAPAN
dipl.upr. org.
Strokovni sodelavec za prejemke in oprostitve II (F026005)  03 777 30 64    darinka.spacapan@gov.si
Gabrijela SIMONIČ POČIVALNIK
organizator socialne mreže

Strokovni sodelavec za prejemke in oprostitve II (F026005)  03 777 30 63    gabrijela.pocivalnik@gov.si