Obvestila

 
 
Datum objave: 07.08.2017

Od 1. avgusta višji nekateri socialni transferji

S 1. avgustom se zvišuje denarna socialna pomoč (redna in izredna), zvišujeta se pogrebnina in posmrtnina in varstveni dodatek. Osnovni znesek mini ...

 
Datum objave: 07.08.2017

Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delod ...Zaposleni


ZAPOSLENI Področje dela Telefon Soba E-mail
Valerija KIDRIČ
univ. dipl. socialna delavka
direktorica 03 89 84 504   valerija.kidric@gov.si
Mateja REMENIH
dipl.ing. agr. in hort.
poslovni sekretar 03 89 84 501   gpcsd.velen@gov.si
Vesna REMENIH
dipl.ekonomistka
računovodstvo 03 89 84 525   vesna.remenih@gov.si
Bernarda MOHORKO
računovodkinja
računovodstvo 03 89 84 524   bernarda.mohorko@gov.si
Milena AVBERŠEK
univ. dipl. soc. del. – viš. svet.
 preživnine, očetovstva, uradne evidence 03 89 84 516   milena.polsak@gov.si
Aljana GOLČMAN
univ. dipl. soc. del. – viš. svet.
rejništvo, oprostitve plačil institucionalnega varstva (domsko varstvo) 03 89 84 532   aljana.golcman@gov.si
Bernarda PEČEČNIK
univ.dipl. soc. del.- viš.svet.
skrbništvo, družinski pomočnik, znakovni jezik, delo v splošno korist 03 89 84 514   bernarda.pececnik@gov.si
Erika NOVAK
univ. dipl. soc. del. – viš. svet.
varstvo odraslih in starejših prva socialna pomoč 03 89 84 520   erika.n@gov.si
Irena VUČINA
univ. dipl. soc. del. – viš. svet.
varstvo odraslih in starejših osebna pomoč, prva socialna pomoč, pomoč žrtvam nasilja, strokovna pomoč storilcem kaznivih dejanj 03 89 84 542   irena.vucina@gov.si
Marina MARINOVIĆ
dipl.soc.del.- sam.svet.
koordinator obravnave v skupnosti za duševno zdravje, invalidi 03 89 84 510   marina.marinovic@gov.si
Darja REGVAT
univ.dipl. soc. del. – viš. svet.
varstvo otrok in mladostnikov, prva socialna pomoč, pomoč otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju, pomoč ogroženim otrokom 03 89 84 528   darja.regvat@gov.si
Judita PODJAVERŠEK KRAJNC
univ.dipl. soc. del. – viš. svet.
varstvo otrok in mladostnikov - prva socialna pomoč, pomoč otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju, pomoč ogroženim otrokom 03 89 84 526   judita.podjaversek@gov.si
Maja BOŽIĆ
dipl. soc. del. - sam.svet.
varstvo otrok in mladostnikov - prva socialna pomoč, pomoč otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju, pomoč ogroženim otrokom, svetovanje ob prenehanju zakonske zveze, pomoč staršem pri varstvu in vzgoji otrok, izdajanje mnenj za zaupanje in stike, prva socialna pomoč, pomoč družini za dom 03 89 84 518   maja.bozic@gov.si
Jasmina ČAVUŽIĆ 
dipl.soc.del. - sam.svet.
varstvo družine - svetovanje ob prenehanju zakonske zveze, pomoč staršem pri varstvu in vzgoji otrok, izdajanje mnenj za zaupanje in stike, prva socialna pomoč, pomoč družini za dom 03 89 84 534   jasmina.cavuzic@gov.si
Ana PLANINC
univ. dipl. soc. del. - sam.svet.
varstvo družine, prva socialna pomoč,  dnevni center za otroke in mladostnike 03 89 84 541   ana.planinc@gov.si
Vanja Dina DOBOVIČNIK
univ.dipl.soc.del. - sam.svet.
varstvo družine, prva socialna pomoč 03 89 84 530   dina.dobovicnik@gov.si
Silva GOSTEČNIK
poslovna sekretarka
vodenje in izvajanje postopkov starševskih dopustov in drugih pravic starševskega varstva, drugi družinski prejemki 03 89 84 588   silva.gostecnik@gov.si
Bernarda FRIŠKOVEC
gim. maturant
administracija vseh denarno socialnih pomoči, arhiv 03 89 84 502   bernarda.friskovec@gov.si
Darinka ŠPACAPAN
dipl. upr. org.
socialni transferji po ZUJPS, ZSVarPre, vodenje in izvajanje postopkov starševskih dopustov in drugih pravic starševskega varstva,  drugi družinski prejemki 03 89 84 583   darinka.spacapan@gov.si
Breda VRENČUR
viš. upr. del. - mentorica
vodenje in izvajanje postopkov starševskih dopustov in drugih pravic starševskega varstva, drugi družinski prejemki 03 89 84 585   breda.vrencur@gov.si
Urška ANTLEJ
univ.dipl. soc. del. - sam.svet.
socialni transferji po ZUJPS , ZSVarPre 03 89 84 506   urska.antlej@gov.si
Jerica MIKUŽ
(nadomešča Gregor Podkrajšek)

univ.dipl.soc.del. - sam.svet.
socialni transferji po ZUJPS , ZSVarPre 03 89 84 536   gregor.podkrajsek@gov.si
Aleksandra ŠVENDA
dipl.soc.del
socialni transferji po ZUJPS , ZSVarPre 03 89 84 582   aleksandra.svenda@gov.si
Maja KUKOVEC
dipl.org.menedžmenta
socialnih dejavnosti
socialni transferji po ZUJPS, ZSVarPre 03 89 84 586    maja.kukovec@gov.si
Marjeta DOBERŠEK
soc. del. - mentorica
socialni transferji po ZUJPS , ZSVarPre 03 89 84 581   marjeta.dobersek@gov.si
Gabrijela POČIVALNIK
ekon. tehnik
socialni transferji po ZUJPS , ZSVarPre 03 89 84 584   gabrijela.pocivalnik@gov.si
Mojca MIKLAVŽINA
organizator soc. mreže
socialni transferji po ZUJPS , ZSVarPre 03 89 84 587   mojca.miklavzina@gov.si
Melita ACMAN
tehnik storitvenih dejavnosti
socialni transferji po ZUJPS , ZSVarPre  03 89 84 505   melita.acman@gov.si
Darka BRGLEZ
dipl. socialna delavka
socialni transferji po ZUJPS , ZSVarPre 03 89 84 508   darka.brglez@gov.si
mag. Lidija HARTMAN KOLETNIK
univ.dipl.soc.delavka
vodenje in koordiniranje socialno varstvene storitve pomoč na domu  03 89 84 522    lidija.hartman@gov.si