Obvestila

 
 
Datum objave: 07.08.2017

Od 1. avgusta višji nekateri socialni transferji

S 1. avgustom se zvišuje denarna socialna pomoč (redna in izredna), zvišujeta se pogrebnina in posmrtnina in varstveni dodatek. Osnovni znesek mini ...

 
Datum objave: 07.08.2017

Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delod ...Mladinske delavnice


Ta program je naravnan in namenjen učencem 8. in 9. razreda osnovnih šol, kjer se izvajajo naslednje dejavnosti: krepitev osebnosti posameznika za obvladovanje razvojne krize, učenje življenjskih veščin (komunikacija, vzpostavljanje, razvijanje in ohranjanje medsebojnih odnosov, reševanje življenjskih težav), pravočasno podajanje informacij o negativnih posledicah narkomanije, alkoholizma, nasilništva, avtoagresivnosti ter vodenje k razvojnim in socialnim veščinam za osebnostno rast posameznika.