Mladinske delavnice


Ta program je naravnan in namenjen učencem 8. in 9. razreda osnovnih šol, kjer se izvajajo naslednje dejavnosti: krepitev osebnosti posameznika za obvladovanje razvojne krize, učenje življenjskih veščin (komunikacija, vzpostavljanje, razvijanje in ohranjanje medsebojnih odnosov, reševanje življenjskih težav), pravočasno podajanje informacij o negativnih posledicah narkomanije, alkoholizma, nasilništva, avtoagresivnosti ter vodenje k razvojnim in socialnim veščinam za osebnostno rast posameznika.